Fudo s.r.o.

Zberný dvor Rovinka

Investor: Building Corporation, s.r.o.
Výška investície: 144 346 €
Realizácia: Kompletná realizácia stavby .

Materská škola –Tatranská Banská Bystrica

Investor: I.K.M. Reality- STAVING Banská Bystrica, a.s.
Výška investície: 25 536 €
Realizácia: Realizácia zateplenia budovy MŠ.