Fudo s.r.o.

Terminal schopping center Banská Bystrica

Investor: Vítkovice Slovakia , a.s.
Výška investície: 758 543 €
Realizácia: Realizácia monolitických konštrukcií a kontaktného zatepľovacieho systému stropu a stien stanice.