Fudo s.r.o.

ŽST Bratislava Predmestie

Investor: TEXO PARTNER , a.s.
Výška investície: 43 201,69 €

ŽST Stará Turá

Investor: TEXO PARTNER , a.s.
Výška investície: 72 256,45 €

ŽST Nové Zámky

Investor: TEXO PARTNER , a.s.
Výška investície: 112 314 €

BD Hviezdne bývanie Hviezdoslavov

Investor: TEXO Group , s.r.o.
Výška investície: 24 586 €
Realizácia: Realizácia murovaných konštrukcií.

Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava

Investor: Zuckermandel byty , s.r.o.
Výška investície: 111 039,97 €
Realizácia: Realizácia murovaných konštrukcií.

OBNOVA BYTOVÉHO DOMU SPÔSOBOM TEPELNEJ OCHRANY“ Šancová 43-45 Bratislava

Investor: AMC-A, Kvačalova 15, 821 08 Bratislava II s.r.o.
Výška investície: 112 335,46 €

Úprava a výstavba objektov turistickej infraštruktúry

Investor: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
Výška investície: 599 998,67 €
Realizácia: Kompletná realizácia.

RAutoumyváreň SPLASH Prievozská

Investor: Texo Partner , a.s.
Výška investície: 170 127,63 €

RD Kopecký Ostravská ul. Bratislava

Investor: Ing.Roman Kopecky
Výška investície: 43 038,62 €

Mraziarenská kocka -Ryba Žilina

Investor: Ryba Žilina , s.r.o.
Výška investície: 3 000 €
Realizácia: Realizácia požiarnych prestupov.

Condominium Devín

Investor: Texo Partner , a.s.
Výška investície: 3 000 €
Realizácia: Zemné práce.

Novostavbu rodinneho domu na ulici Daniela Licharda 10/2

Investor: Ing. Roman Kopecky
Výška investície: 29 000 €
Realizácia: Kompletné prevedenie.