Fudo s.r.o.

ŽST Trnava

Investor: Texo Partner , a.s.
Výška investície: 230 000 €
Realizácia: Spevnené plochy , zastrešenie , rekonštrukcia oplotenia , osvetlenie nástupíšť, rozvody NN.

Oprava a rekonštrukcia kuchyne v materskej škole A.Kmeťa

Investor: MŠ A.Kmeťa
Výška investície: 5 000€
Realizácia: Kompletná realizácia.

Pravidelná a opakovaná údržba hradného chodníka nitrianskeho hradu

Investor: Nitrianska organizácia cestovného ruchu
Výška investície: 15 000 €
Realizácia: Kompletné prevedenie.

Oprava fasády veže katedrály sv. Emeráma

Investor: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
Výška investície: 40 000 €
Realizácia: Kompletná realizácia.

Administratívna budova: nadstavba , prístavba a stavebné úpravy na ulici V.Spanyola 1726/13, 010 01 Žilina

Investor: FUDO , s.r.o.
Výška investície: 370 000 €
Realizácia: Kompletná realizácia stavby.

Rekonštrukcia a nadstavba obytného domu Lazaretská 9 Bratislava

Investor: Texo Partner , a.s.
Výška investície: 1 050 000 €
Realizácia: Kompletná realizácia stavby.

Skladovacia hala Hagleitner Senec

Investor: HSF System ,SK , s.r.o.
Výška investície: 80 000 €
Realizácia: Realizácia administratívneho vstavku haly.

Zabezpečovacie prace na statickom zabezpečení historických stien jezuitského kláštora na Skalke pri Trenčíne

Investor: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
Výška investície: 19 000 €
Realizácia: Kompletná realizácia.