Fudo s.r.o.

Sanácia vlhkosti základov objektu Sýpky Kláštora v Hronskom Beňadiku

Investor: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
Výška investície: 13 000 €
Realizácia: Kompletná realizácia.

Oprava a rekonštrukcia sociálnych zariadení v Materskej škole Andreja Kmeťa 15, Žilina

Investor: MŠ A.Kmeťa
Výška investície: 10 000 €
Realizácia: Kompletná realizácia.