Fudo s.r.o.

Obytný súbor Devínsky Dvor

Investor: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Výška investície: 99 000 €
Realizácia: Realizácia fasády.

Obytný súbor Nové Letňany – Objekt C

Investor: Mota Engil CE ČR , s.r.o.
Výška investície: 17 000 000 CZK
Realizácia: Realizácia výmuroviek a fasády.

Polyfunkčný objekt Palace Hill Poprad

Investor: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Výška investície: 110 000 €
Realizácia: Realizácia fasády.

Obytný súbor Devínsky Dvor

Investor: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Výška investície: 99 000 €
Realizácia: Realizácia fasády.