Fudo s.r.o.

Obytný súbor Villa Rustica Bratislava

Investor: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Výška investície: 788 000 €
Realizácia: Realizácia výmuroviek a fasád.