Fudo s.r.o.

Obytný súbor Jégeho alej Bratislava

Investor: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Výška investície: 25 000 000 SKK
Realizácia: Realizácia výmuroviek.

Hotel **** FIS – JASNÁ

Investor: Spectrum Invest , s.r.o.
Výška investície: 33 500 000 SKK
Realizácia: Kompletná realizácia.