Fudo s.r.o.

Administratívno-prevádzková budova II.f.EUDENT, s.r.o.

Investor: Pozemné staviteľstvo Žilina, a.s. – D+M kontaktného zatepľovacieho systému
Výška investície: 51 750€

Projekt 2000, Mondi SCP Ružomberok

Investor: HSF System SK , s.r.o.– montáž monolitických konštrukcií
Výška investície: 52 000€

Obecný úrad Záhorce - zníženie energetickej náročnosti budovy

Investor: NESS IMEX , s.r.o
Výška investície: 364 752 €
Realizácia: Kompletná realizácia stavby (KZS, zateplenie strechy, elektronštalácia výmena svietidiel, rekonštrukcia kúrenia , výmena okien , VZT , ............ )

Obecný úrad Sečianky - zníženie energetickej náročnosti budovy

Investor: NESS IMEX , s.r.o
Výška investície: 364 752 €
Realizácia: Kompletná realizácia stavby (KZS, rekonštrukcia strechy, elektronštalácia výmena svietidiel, rekonštrukcia kúrenia , výmena okien , rekuperácia , ............ )

Znižovanie energetickej náročnosti OcU Tisinec

Investor: Assist Solutions , s.r.o.
Výška investície: 131 857 €
Realizácia: Kompletná realizácia stavby (KZS, rekonštrukcia strechy, elektronštalácia výmena svietidiel, rekonštrukcia kúrenia , výmena okien )

NOVOSTAVBA PREDAJNE A SERVISU AUTOMOBILOV Land Rover a Volvo v Žiline

Investor: Investor FINAL CD Plus , s.r.o.
Výška investície: 10 200 €
Realizácia: Realizácia protipožiarnych upchávok.

Bytový dom Tomášikova -Trnavská cesta , Bratislava NIDO

Investor: ise , s.r.o.
Výška investície: 173 411 €
Realizácia: Realizácia kontaktného zatepľovacieho systému.

Obnova strechy a terás bytového domu Miletičova 62, 64 v Bratislave

Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov
Výška investície: 48 191 €
Realizácia: Kompletná realizácia stavby.

Obnova bytového domu Šancová 43,45

Investor: AMC-A ,s.r.o.
Výška investície: 240 063 €
Realizácia: Kompletná realizácia stavby (zateplenie južnej strany objektu , výmena okien spoločných priestorov, výmena plynoinštalácie , výmena elektroinštalácie spoločných priestorov , výmena bleskozvodu).

Rodinný dom Kunerad

Investor: Do-Do , s.r.o.
Výška investície: 62 764 €
Realizácia: realizácia hrubej stavby ,zdravotechniky , elektroinštalácie.