Fudo s.r.o.

Identifikačné údaje spoločnosti FUDO s.r.o.

Sídlo V. Spanyola 1726/13, Žilina 010 01
IČO 36440591
DIČ 2022136226
IČ DPH SK2022136226
Bankové spojenie ČSOB: SK22 7500 0000 0040 0331 0221
ORSR Výpis z ORSR

Kontakt

Telefón 041/5621039
Mobil 0911 723 761
Fax 041/5621039
Email fudo@fudo.sk

Náš tím

Roman Šedo sedo.roman@fudo.sk 0910 908 310
Peter Gladiš gladis.peter@fudo.sk 0911 665 567
Tibor Lelkeš lelkes.tibor@fudo.sk 0903 723 760
Lukáš Furmánek lukas@furmanek.cz 0903 802 260
Dominik Furmánek furmanek.dominik@fudo.sk
Tomáš Furmánek furmanek.tomas@fudo.sk